Antonissen Development Group – Disclaimer

 

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of u de e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en de e-mail en bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verspreiden of op andere wijze gebruiken van de e-mail en de bijgevoegde bestanden is streng verboden. De afzender van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op basis van de beschikbare informatie en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele errors of fouten in deze e-mail of de bijgevoegde bestanden. Bijgevolg is Antonissen Development Group enkel verantwoordelijk voor verstrekte informatie of advies indien dit duidelijk kan worden afgeleid uit het bericht en is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot de beschikbare data.